ΛΟΓΟΣ ΦθΟΡΑΣ & ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΣ Live

ΛΟΓΟΣ ΦθΟΡΑΣ & ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΣ Live


Date/Time 09/11/2019 - 10/11/2019 - 20:00 - 02:00

Categories


ΛΟΓΟΣ ΦθΟΡΑΣ & ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΣ Live

The Host

Πάϊκου 4, 54625 Θεσσαλονίκη
1º Live ΛΟΓΟΣ ΦΘΟΡΑΣ & ΔΕΛΤΑ ΒΕΡΣ

Στις 9.11 στο THE HOST ( Πάϊκου 4 )

Opening Act : Π.Τ.Ν ( ENIGMA TEAM )
On Decks : CRIPO
+ GUESTS

Damage: 5 €

 

Διαβάστε επίσης

    None Found